11 , اسفند, 1402
مشاهده بیشتر

دعوت وتشویق رای اولی ها به مشارکت در انتخابات در مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه…

11 , اسفند, 1402
مشاهده بیشتر

نشست معرفتی و بصیرتی با موضوع انتخابات

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت بسیج اساتید دانشگاه…

9 , اسفند, 1402
مشاهده بیشتر

تریبون آزاد با موضوع انتخابات

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی تهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید و بسیج…

9 , اسفند, 1402
مشاهده بیشتر

نشست تبیینی با موضوع حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت بسیج اساتید دانشگاه…

9 , اسفند, 1402
مشاهده بیشتر

کارگاه هم اندیشی با مضمون (( تحلیل انتخابات پیش رو))

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،برگزاری کارگاه هم اندیشی با…

یادداشت و گفتگو

دعوت وتشویق رای اولی ها به مشارکت در انتخابات

#پویش_مشارکت_حداکثری_ و _انتخاب_اصلح

 به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،دعوت وتشویق رای اولی ها به مشارکت در انتخابات در مدارس سما دانشگاه آزاد…

به مناسبت انتخابات ۱۱ اسفند1402

همه ما وظیفه داریم که همدیگر را به خلق این حماسه…

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،بیانیه بسیج اساتید دانشگاه تبریز به مناسبت انتخابات ۱۱ اسفند بدین شرح می باشد:…

مشارکت آحاد ملت ایران اسلامی در انتخابات و تحقق عملی اراده مردم در تعیین افراد

مشارکت گسترده در انتخابات نشان دهنده اقتدار ملی و…

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،یادداشت استاد بسیجی داود فضلی جانشین بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان…

اهمیّت حضور مردم در انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری

شرکت در انتخابات موجب تحکیم مردم سالاری دینی و…

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، شرکت درانتخابات موجب تحکیم مردم سالاری دینی و عامل تثبیت اقتدار ملی است.در…

نشست علمی وکارگاه تخصصی بصیرت انقلابی، انتخاب آگاهانه

حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از…

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه با مشارکت بسیج دانشگاه و نهاد…

نشست تبیینی با موضوع «انتخابات، فرصت ها و تهدیدها»

نظری گفت:در این شرایط حساس هرکسی در هر جایگاهی…

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، نشست تبیینی باموضوع انتخابات، فرصت ها و تهدیدها امروز ۲۵ بهمن در دانشگاه…

اخبار برتر سازمان ها

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی تهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،برگزاری…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،بیانیه…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، بسیج…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،نشست…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، دیدار…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، اعزام…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی وارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج…

معاونت ها

به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دعوت وتشویق رای اولی ها به…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، این‌نشست با سخنرانی همزبان…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی تهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی و معاونت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه تبریز اردوی راهیان علم و پیشرفت و بازدید از مجتمع…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، اعزام کاروان راهیان نور و پیشرفت بسیج اساتید دانشگاه تبریز به مناطق عملیاتی…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی وارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان، اعزام کاروان راهیان نور و پیشرفت بسیج اساتید دانشگاه پیام نور…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دعوت وتشویق رای اولی ها به…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، این‌نشست با سخنرانی همزبان…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی تهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی و معاونت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه تبریز اردوی راهیان علم و پیشرفت و بازدید از مجتمع…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، اعزام کاروان راهیان نور و پیشرفت بسیج اساتید دانشگاه تبریز به مناطق عملیاتی…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی وارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان، اعزام کاروان راهیان نور و پیشرفت بسیج اساتید دانشگاه پیام نور…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دعوت وتشویق رای اولی ها به…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، این‌نشست با سخنرانی همزبان…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی تهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی و معاونت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دعوت وتشویق رای اولی ها به…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی نهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی،به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، این‌نشست با سخنرانی همزبان…
به گزارش دفتر رسانه و ارتباطات اجتماعی تهضت استادی بسیج آذربایجان شرقی، به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی و معاونت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی…